Doradztwo zawodowe

Prowadzimy spotkania indywidualne oraz grupowe z doradztwa zawodowego. Widzimy ogromną potrzebę tego typu zajęć. Często młodzież i dorośli nie wiedzą, co robić w życiu, jaki zawód wybrać, jak rozwijać swoje potencjały. Doradztwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy pomaga zainteresowanej osobie w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, po to, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub zmianę zatrudnienia lub też, osiągniecie właściwego dostosowania zawodowego (R. Lamb, 1998). Zaś celem doradztwa jest pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym (A. Watts i R. Soltana, „Podręcznik wdrażania nowoczesnego poradnictwa karier”).

Co dokładnie robimy?

  • dostarczamy informacji edukacyjno-zawodowej,
  • stosujemy narzędzia służące do oceny, bądź do samooceny,
  • przeprowadzamy rozmowy doradcze,
  • stosujemy programy edukacyjne na temat planowania rozwoju zawodowego,
  • realizujemy programy rozwijające umiejętności szukania pracy.