Coaching

Coaching to ostatnio modne słowo, można znaleźć coaching od wszystkiego – nie jesteśmy zwolennikami trendu wszechcoachingu. Jednak doceniamy moc zadawania pytań, autorefleksji i poszukiwań odpowiedzi „w sobie”.

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Coaching kariery skierowany jest do:

  • osób zmieniających ścieżkę kariery,
  • osób stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi,
  • osób borykających się z decyzją czy odejść z pracy, jak podążać za marzeniami, jak budować świadomie swoją przyszłość zawodową.

Life coaching obejmuje:

  • Plany życiowe,
  • Wizję w życiu,
  • Związki (dla singli, par i rodzin),
  • Kreatywność,
  • Wolność finansową,
  • Organizację i zarządzanie czasem.