Budowanie potencjału Fundacji Kreatywnych Zmian Społecznych

Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych realizuje projekt „Budowanie potencjału Fundacji Kreatywnych Zmian Społecznych” – Numer umowy 63/DES/KPO/2023 – współfinansowany ze środków w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2023 rok do 31.12.2023 roku.

Głównym celem projektu jest wsparcie Fundacji w postaci zakup wyposażenia i urządzeń (w tym środka transportu), wykorzystujących nowoczesne technologie, które będą służyły do przeprowadzenia terapii depresji oraz dojazdu do osób potrzebujących wsparcia. Działanie to umożliwi rozszerzenie skali i formy działalności Wnioskodawcy, a tym samym zwiększy jego potencjał (także innowacyjny) w zakresie realizacji usług społecznych.

W ramach projektu będzie oferowane wsparcie z wykorzystaniem zakupionego sprzętu w postaci:

        diagnozy,

        terapii,

        wsparcie rozwoju.